Vergoedingen en prijzen

Opsis Oogziekenhuis levert voornamelijk verzekerde oogzorg, maar voert ook enkele onverzekerde behandelingen uit.

A. Onverzekerde behandelingen

B. Verzekerde behandelingen, deze worden meestal vergoed.

 

Onverzekerde behandelingen

Opsis Oogziekenhuis voert ook onverzekerde behandelingen (behandelingen waarvoor u de kosten moet dragen). De onverzekerde behandelingen die uitgevoerd worden zijn onder andere:

  • Rijbewijskeuringen, andere oogheelkundige keuringen
  • Ooglidcorrectie (soms gedeeltelijk of geheel vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar), operatieve deel. Voor vooronderzoek valt dit onder de verzekerde zorg.
  • Multifocale lenzen (de operatie wordt wel vergoed bij staar/cataract, maar u dient bij te betalen voor implantatie van een multifocale lens)
  • Torische lenzen (de operatie wordt wel vergoed bij staar/cataract , maar u dient bij te betalen voor implantatie van een torische lens)
  • Enkele behandelingen met medicatie die niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed

Let op, indien u niet, binnen 48 uur, uw afspraak afzegt, zal Opsis Oogziekenhuis het no show tarief van € 45,- bij u in rekening brengen. Afzeggen kan via het contactformulier, nooit via de spoedlijn.

Passanttarieven

De passanttarieven voor de behandelingen welke Opsis Oogziekenhuis uitvoert vanuit de basisverzekering

Passantentarieven 2015 Opsis Oogziekenhuis

Passantentarieven 2016 Opsis Oogziekenhuis

20170103 Passantentarieven 2017 Opsis Oogziekenhuis definitief

 

 

volgens de regels van de Nederlandse Zorg Autoriteit NZA.

Tarieven onverzekerd

Rijbewijskeuring € 90,-

Rijbewijskeuring, spoed, zelfde dag € 150,-

Aanvullende rapportage CBR / Gezichtsveld onderzoek € 60,-

Voorschottarief zonder verwijsbrief € 150,-

Keuringsrapport luchtvaart en overige € 150,-

Ooglidcorrectie, uitsluitend meerprijs operatieve deel ( conservatieve DBC wordt volgens DBC prijslijst in rekening gebracht, let op eigen risico ), bovenoogleden € 1.275,-

onderoogleden € 1.395,-

Torische lens bij staaroperatie € 799,- per oog

Multifocale asferische lens € 1975,- per oog

Multifocale torische asferische lens € 1975,- per oog

Vooronderzoek premium ( multifocale of torische lens ) gratis.

Clear lens extraction ( staaroperatie bij hoge sterkte, zonder staar ) met monofocale asferische lens € 1.573,-

Wegblijftarief

Het ‘wegblijftarief gezondheidszorg’ is door de overheid wettelijk vastgesteld, met als doel patiënten te stimuleren om gemaakte afspraken na te komen of tijdig af te zeggen. Hierdoor blijven de wachtlijsten zo kort mogelijk. Het tarief wordt per gemiste afspraak in rekening gebracht. Kunt u niet komen? Laat dit dan uiterlijk 1 werkdag van te voren weten!

No-show / wegblijftarief € 45,- bij het niet binnen één werkdag voor de afspraak afzeggen van deze afspraak via de website of via de afsprakenlijn 088-OOGZORG / 088-6649674 keuze 1

U kunt behandelingen / keuringen pinnen aan de balie of ze worden in sommige gevallen door Fa-med gefactureerd en kunt u deze rekening eventueel zelf naar uw werkgever of verzekering sturen.

Verzekerde behandelingen

Opsis Oogziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Het kan bij uitzondering zo zijn dat behandelingen niet vergoed worden door uw verzekeraar. Wij zijn niet op de hoogte van alle vergoedingen door uw specifieke verzekeraar. Alvorens de arts zal overgaan tot een behandeling die niet vergoed wordt, zal dit zo mogelijk met u besproken worden. Het conservatieve deel van een niet vergoede operatie wordt wel altijd bij uw verzekeraar in rekening gebracht.

Houd er ook rekening mee dat het wettelijk eigen risico altijd door uw verzekering bij u in rekening wordt gebracht.

Mocht u toch nog vragen hebben, bel dan uw verzekeraar of kijk op www.nza.nl

 

Hoe komt de factuur tot stand

Facturatie

Uw zorgverzekeraar stuurt u een factuur over uw ziekenhuiszorg. Nu wilt u graag weten hoe deze tot stand is gekomen. Door helder te zijn over de kosten van uw behandelingen en de aan u geleverde zorg leggen wij u uw factuur uit.

Hoe zit het met de kosten van uw zorg?

Hebt u de inhoud van de vernieuwde zorgnota al op uw netvlies? Vanaf het vroege najaar van 2014 zien de eerste patiënten een vernieuwde zorgnota in de digitale ‘mijn omgeving’ op de website van hun zorgverzekeraar. Op  dezorgnota.nl geven ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan patiënten en verzekerden uitleg over de inhoud van de vernieuwde zorgnota. De informatie op deze site is gebaseerd op regelgeving van de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Staat uw vraag er niet tussen, of u wilt extra uitleg? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Hoe komt een factuur tot stand?

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZA) heeft de route van ziekenhuisbezoek tot factuur in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een factuur?

De NZa: “Wie naar Opsis Oogziekenhuis  gaat, krijgt zorg: van een onderzoek door de arts tot een Optical Cohernce Tomografie scan. Maar Opsis Oogziekenhuis rekent deze niet apart af. Zij komen in één pakketje aan zorg, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening.” Op uw factuur treft u de afkorting DBC aan: zo noemen wij een zorgproduct. De afkorting staat voor Diagnose Behandel Combinatie.

Alle ziekenhuizen factureren sinds 2012 met deze nieuwe (door de overheid verplicht vastgestelde) set gestandaardiseerde – en dus vast omschreven – zorgproducten. Eén zorgproduct omvat het gehele proces van de behandeling in het Opsis Oogziekenhuis. Hierbij is het niet noodzakelijk dat u als patiënt dit hele traject zelf ook doorlopen hebt: ook al geldt voor u maar een gedeelte van het proces, Opsis Oogziekenhuis moet toch dit vastgestelde zorgproduct in rekening brengen.

Eén prijs per zorgproduct

U ontvangt tegenwoordig een factuur voor één zorgproduct en niet meer voor afzonderlijke medische verrichtingen. Elk zorgproduct heeft een standaardprijs. Alle patiënten van één zorgproduct wordt dezelfde (gemiddelde) prijs gefactureerd. Ook patiënten die minder of juist meer behandelingen afnemen binnen een zorgproduct. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk de prijzen van zorgproducten afgesproken en contractueel vastgelegd.

U betaalt tegenwoordig één zorgproduct per zorgtraject, en niet meer, zoals in het verleden, een prijs voor de afzonderlijke uitgevoerde medische verrichtingen.

Hoe bepaalt Opsis mijn zorgproduct?

De verrichtingscodes van alle behandelingen en onderzoeken die u ondergaat, worden naar een gecertificeerde landelijke database gestuurd. Afhankelijk van de combinatie van deze gegevensset wordt een passend zorgproduct afgeleid. Dit product wordt dan in rekening gebracht. U krijgt dus altijd een factuur voor een standaard product.

U bent kort behandeld, maar ontvangt toch een hoge rekening?

Elk zorgproduct heeft een standaardprijs. Deze prijs is gebaseerd op de totale behandeling behorende bij een zorgproduct. Omdat niet alle patiënten het hele zorgproces die bij dit zorgproduct hoort  hoeven doorlopen is landelijk gekozen voor een gemiddelde prijs van alle zorgtrajecten die patiënten met dezelfde diagnose en behandeling hebben ondergaan. Er zijn dus patiënten die minder zorg nodig hebben in een behandeltraject dan gemiddeld, en er zijn patiënten die meer zorg nodig hebben. Voor alle patiënten binnen één zorgproduct moet dezelfde prijs worden gefactureerd. De prijzen hebben ziekenhuizen en zorgverzekeraars gezamenlijk afgesproken en contractueel vastgelegd.

Uit bovenstaande kunt u al afleiden dat de hoogte van een factuur niet wordt beïnvloed door de tijd die nodig is voor de diagnose of om de behandeling uit te voeren. Het kan dus voor komen dat u slechts beperkte tijd bent gezien door een zorgverlener uit bij Opsis en hier toch de standaardprijs behorende bij het desbetreffende zorgproduct voor ontvangt. Landelijke regelgeving bij de facturering van zorgverlening is dat het type behandeling bepalend is voor de hoogte van de factuur.

Kosten voor uw behandeling niet altijd vooraf bekend

Opsis Oogziekenhuis kan niet altijd vooraf inschatten wat de kosten van uw behandeling zijn. Tijdens de behandeling kunnen er namelijk extra behandelingen of onderzoeken worden uitgevoerd, waardoor de totale zorg mogelijk duurder wordt. Daarom kan pas vaak na uw behandeling worden vastgesteld welk zorgproduct wordt geregistreerd en welk bedrag hiervoor in rekening wordt gebracht.

De codes van alle behandelingen en onderzoeken die u ondergaat, worden naar een landelijke database gestuurd. Afhankelijk van de combinatie van deze codes wordt een passend zorgproduct uit de database geregistreerd. Dit product wordt dan in rekening gebracht. De prijsopgave is daarom altijd onder voorbehoud.

Op basis van welke datum krijgt u een factuur?

Opsis Oogziekenhuis berekent aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar de prijs door die op de datum van het eerste bezoek in de prijslijst staat.

U ontvangt de factuur pas na afsluiten van een behandelperiode?

Ieder zorgtraject heeft een standaard looptijd van 42, 90 of 120 ( vroeger 365) dagen. Alle zorgactiviteiten in deze periode vallen binnen hetzelfde product. Na deze looptijd wordt uw zorgtraject afgesloten. De einddatum hoeft daarom niet altijd de laatste dag van uw behandeling te zijn. Ook wanneer u maar één keer bent geweest is het mogelijk dat de factuur een behandelperiode omvat. Vaak moet u reeds een voorschot op de eindfactuur betalen. Dat kan per pin.

De behandeldatum op de ziekenhuisfactuur komt niet overeen met de datum van het ziekenhuisbezoek.

Dit kan inderdaad voorkomen. Een DBC wordt geopend op het moment dat het eerste contact heeft plaatsgevonden. Voor de DBC’s zijn landelijk vaste afsluitmomenten van het traject vastgesteld. Indien de behandeling op dat moment nog niet is afgerond, wordt er een vervolgtraject gestart. De startdatum van dit vervolgtraject komt meestal niet overeen met een daadwerkelijk bezoek aan het ziekenhuis.

Chronische aandoening

Bij patiënten met een chronische aandoening worden voor een behandeling in de loop der jaren meerdere zorgproducten geregistreerd gefactureerd.