Rijbewijskeuring CBR

Instanties in Nederland stellen soms eisen aan het zicht en vragen daarvoor een medische keuring. Een treinmachinist mag bijv. niet kleurenblind zijn, want door een rood licht rijden kan verschrikkelijke gevolgen hebben. Hoe streng deze eisen zijn licht aan de doelgroep. Zo is een CBR keuring voor een buschauffeur strenger, als de CBR keuring voor bestuurders van een personenauto. Er zijn verschillende soorten keuringen, zo kunt u bij Opsis terecht voor een heel aantal medische oogheelkundige keuringen:

Voor de eerste keuring raden wij

http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/

aan. Als die een verminderde visus constateert kunnen wij u verder helpen.

 

 

 • Rijbewijskeuring voor het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) 
  Deze keuring is bedoeld om ook iedereen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. Vanaf het 70e levensjaar krijgt iedereen die het rijbewijs wil laten verlengen een medische keuring. Indien u door het CBR wordt doorgestuurd naar een oogarts kunt u een afspraak maken bij Opsis Oogziekenhuis. De oogarts van Opsis zal bij u een medische keuring uitvoeren. De kosten van deze keuring zijn te vinden onder de tarieven onverzekerd.
 • Wat moet u meenemen voor de keuring?
  Voor deze afspraak moet u het ‘Keuringsformulier Oogarts’ meenemen dat u van het CBR heeft ontvangen. Hou er rekening mee dat de ogen wijd gedruppeld worden. Zie hiervoor de informatie voor het maken van een afspraak. Na afloop van de afspraak ontvangt u het formulier ondertekend van de oogarts terug. U stuurt dit vervolgens zelf naar het CBR.

  Kosten rijbewijskeuring

  De kosten vallen niet onder uw zorgverzekering. Bij tarieven onverzekerd vind u het tarief. Als u met spoed nog dezelfde dag gekeurd wil worden dan doen we een spoedkeuring. De kosten hiervan zijn hoger maar we zorgen dat u nog dezelfde dag gekeurd bent! Soms wil het CBR een gezichtsveld onderzoek. De kosten hiervoor zijn apart van de keuring omdat het niet standaard is.

  Meer informatie
  Kijk voor meer informatie over de rijbewijskeuring op CBR

 • Keuring voor de luchtvaart
  Deze keuring is bedoeld om alle mensen die deelnemen aan het luchtverkeer. Deze keuring is opgedeeld in 2 groepen, namelijk de groep “leerlingvliegers en prive-vliegers” en de groep “beroepsvliegers en verkeersvliegers”. Indien u doorgestuurd wordt naar een oogarts voor verdere medische keuring kunt u terecht bij Opsis Oogziekenhuis. De kosten van deze keuring zijn te vinden onder de tarieven onverzekerd.

U dient vooraf de keuringskosten te voldoen aangezien de uitslag onafhankelijk is van de betaling. Als u het niet eens bent met de keuringsuitslag van de arts dan kunt u het keuringsrapport niet inleveren en elders een keuring aanvragen. Wij sturen derhalve geen keuringrapporten of uitslagen op.